Preliminärt program 3-4 juli 2019

Dag 1, 3 juli:

09.00 Välkomna

10.00 Guidade visningar eko och konventionellt Monter 145

11.30 Etableringsteknik oljeväxter Demoområde 2

12.00 Guidade visningar eko och konventionellt Monter 145

12.30 Fältvandring om nyttoväxter för pollinerande insekter Monter 145

13.30 Valldemo - med eller utan kross Demoområde 1

14.00 Guidade visningar eko och konventionellt Monter 145

14.30 Christina Nordin, GD Jordbruksverket (endast onsdag 3/7) Scen

Utdelning av Årets spjutspets och Årets rådgivarinsats (endast onsdag 3/7) Scen

15.30 Jordbearbetning Demoområde 1

16.00 Guidade visningar eko och konventionellt Monter 137:a

17.00 Mässan stänger

Markvårdscentrum - löpande program

Utställning & auktion med Svenska Dorperföreningen - separat program 

 

Dag 2, 4 juli:

09.00 Välkomna

10.00 Guidade visningar eko och konventionellt Monter 145

10.30 Kristina Yngwe, Ordf. i Miljö- och jordbruksutskottet (endast torsdag 4/7) Scen

11.30 Etableringsteknik oljeväxter Demoområde 2

12.00 Guidade visningar eko och konventionellt Monter 145

12.30 Fältvandring om nyttoväxter för pollinerande insekter Monter 145

13.30 Valldemo - med eller utan kross Demoområde 1

14.00 Guidade visningar eko och konventionellt Monter 145

15.30 Jordbearbetning Demoområde 1

16.00 Guidade visningar eko och konventionellt Monter 145

17.00 Mässan stänger

Markvårdscentrum - löpande program

Utställning & auktion med Svenska Dorperföreningen - separat program 

Se separat program för våra kostnadsfria seminarier >