Du är här: För besökare Seminarier

Nya kunskaper i seminarietälten!

Program 2018 (med reservation för ändringar):

Tält 1

Onsdag 4 juli
09.30 Diflufenikan mot ogräs – så minskar du risken för vattenmiljön, Mats Allmyr, Kemikalieinspektionen och Rikard Andersson, Jordbruksverket, Säkert Växtskydd
10.00 Precisionsodling - Teknik för alla, Christer Johansson, Greppa näringen
11.30 Generationsskifte – Gården byter ägare, Rickard Josefsson, Chefsjurist LRF Konsult 
12.00 Precisionsodling – en hållbar investering, Swedbank och Sparbankerna och SOYL Sverige AB
13.00 Hur man sprider sina risker i sin växtodling, Mats Engquist, Hacksta gård och Dina Försäkringar Mälardalen
13.30 Digital bonde, Ida Bååth, LRF Konsult
14.00 Hållbar livsmedelskedja för ökad sysselsättning, Leif Clase, Arbetsförmedlingen 
14.30 Hur fungerar fällfångst som en möjlighet att lokalt begränsa antalet vildsvin?, Stefan Berggren, Panthera Vildsvinsfällor 
15.00 Möjligheter framåt för livsmedelsstrategin i Stockholms län, Stockholms länsstyrelse, Karin Eksvärd och Ulrika Geber
15.30 Skogen, staten och äganderätten, Lars Kallsäby, Centerpartiet
16.00 Grundläggande om solenergi, Henrik Lundberg, El av Sol

Torsdag 5 juli
09.30 Hur fungerar fällfångst som en möjlighet att lokalt begränsa antalet vildsvin?, Stefan Berggren, Panthera Vildsvinsfällor
10.00 Precisionsodling - Teknik för alla, Christer Johansson, Greppa näringen
10.30 Digital bonde, Ida Bååth, LRF Konsult
11.00 Att bygga smarta stallar för slaktungnöt - resultat och erfarenheter från Jordbruksverkets stalltävling, Martina Westerlund, HS konsult AB
11.30 Precisionsodling – en hållbar investering, Swedbank och Sparbankerna och SOYL Sverige AB
13.00 Halva Sverige ekologiskt - affärsmöjlighet för vem?, Sofia Sollén, projektledare bliekobonde.nu, Ekologiska lantbrukarna
13.30 Generationsskifte – Gården byter ägare, Rickard Josefsson, Chefsjurist LRF Konsult
14.00 Hur man sprider sina risker i sin växtodling, Mats Engquist, Hacksta gård och Dina Försäkringar Mälardalen
14.30 Hur kan djur- och växtodlingsgårdar jobba tillsammans för att minimera skadorna av torkan? Växa Sverige och VäxtRåd, Kicki Magnusson och Amanda Andersson

Tält 2

Onsdag 4 juli
09.30 Smart torkning, Emil Skoog, teknisk chef på Tornum AB
10.00 En affärspartner i framkant, vd Carsten Klausen, Svenska foder 
11.30 Strategi för lönsam och effektiv vårrapsodling – information om praktiska erfarenheter, Eva Stoltz, HS Konsult AB
12.00 Arbetskraftsrekrytering – Hur man hittar rätt kompetens till lantbruksföretag, Annika Bergman, SLA  
13.00 Halva Sverige ekologiskt - affärsmöjlighet för vem?, Sofia Sollén, projektledare bliekobonde.nu, Ekologiska lantbrukarna
13.30 Att bygga smarta stallar för mjölkkor – resultat och erfarenheter från Jordbruksverkets stalltävling, Mia Lindkvist och Karin Andersson, HS konsult AB 
14.00 Jobben, maten, klimatet – Den stundande marknaden för biodrivmedel, LRF 
14.30 Lokalt mälteri är lösningen för lokalt öl. Varför finns det så få mälterier? Thomas Björklund, Warbo kvarn*
15.00 Skapa mervärden genom samarbete mellan producent och förädlare, Lasse Dahlén, Millert & Dahlén och Sven-Erik Johansson, Nibble Gårdsgris*
15.30 Kulturspannmål passar bra till malt. Vilka produkter kan det ge?, Tomas Björklund Warbro Kvarn* 
16.00 Vad kan Eldrimner göra för dig som mathantverkare?, Anna Berglund Eldrimner*

Torsdag 5 juli  
09.30 Att starta gårdsmejeri, Marih Jonsson, Skogsbackens Ost*
10.00 Drycker av frukt och bär - en växande marknad, Lena Ryberg-Ericsson, Svenska Dryckesakademin*
10.30 Hållbar livsmedelskedja för ökad sysselsättning, Leif Clase, Arbetsförmedlingen
11.00 Strategi för lönsam och effektiv vårrapsodling – information om praktiska erfarenheter, Eva Stoltz, HS Konsult AB 
11.30 Smart torkning, Emil Skoog, teknisk chef på Tornum AB
13.00 Jobben, maten, klimatet – Livsmedelsstrategin, inte bara valfläsk, LRF 
13.30 Lantbruket kan hjälpa klimatet – Klimatklivet kan hjälpa lantbruket, Anton Liedgren, HS Konsult AB
14.00 Livsmedelsstrategin och viltkött, Josefin Eriksson, Västmanlands länsstyrelse
14.30 Att starta gårdsslakteri, Åke Karlsson, Krokeks gård*
15.00 Vad kan Eldrimner göra för dig som mathantverkare?, Anna Berglund, Eldrimner*

 

 

  *Dessa seminarier delfinansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.