Du är här: Förädlingsmässa

Förädlingsmässa 2018

Den nya förädlingsmässan är en mötesplats för småskaliga livsmedelsproducenter och leverantörer av utrustning. Förädlingsmässan blir en ”mässa i mässan” och består av ett sammanhållet och lättillgängligt utställarområde. Här möter du bland annat försäljare av maskiner och tillbehör för charktillverkning samt utrustning för till exempel mejerier, bryggerier och musterier.

I samma tält blir det under både dagarna demos och workshops med förädlingstema där du bland annat kan få tips av en erfaren grisstyckare eller prova på att stoppa korv. I seminarietälten kan du lyssna på aktiva mathantverkare som delar med sig av sina erfarenheter. På stora scenen leder Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk, ett samtal där de tillsammans med en panel diskuterar hur vi kan lyfta och kommunicera smaken som ett viktigt mervärde i småskalig livsmedelsproduktion.

Program Förädlingsmässa

Förädlingstältet

Onsdag 4 juli

10.00 Enkel dryckesframställning. Demo av utrustning för öl- och musttillverkning. Humlegårdens Ekolager

11.00 Korv med kvalitet. Demo av korvtillverkning och prova-på. Lasse Dahlén, Millert & Dahlén

13.00 Snyggt, snabbt och smidigt. Demo av lättanvända etikettsystem. Absurd Ideas

14.00 Lönsam förädling. Demo av kalkylprogram för kött och chark. Sofia Äng, Hushållningssällskapet

15.00 Stycka lätt och rätt. Demo av grisstyckning. Andreas Åsby Kött och Vilt

16.00 Enkel dryckesframställning. Demo av utrustning för öl- och musttillverkning. Humlegårdens Ekolager

 

Torsdag 5 juli

10.00 Enkel dryckesframställning. Demo av utrustning för öl- och musttillverkning. Humlegårdens Ekolager

11.00 Korv med kvalitet. Demo av korvtillverkning och prova-på. Lasse Dahlén, Millert & Dahlén

12.00 Lönsam förädling. Demo av kalkylprogram för kött och chark. Sofia Äng, Hushållningssällskapet

15.00 Stycka lätt och rätt. Demo av grisstyckning. Andreas, Åsby Kött och Vilt

16.00 Enkel dryckesframställning. Demo av utrustning för öl- och musttillverkning. Humlegårdens Ekolager

Seminarier

Se separat program för våra seminarier >

Scenen

Torsdag 5 juli

13.30 Smaken som mervärde. Ett samtal om att lyfta smaken som konkurrensfördel, Lena Ryberg-Ericsson, Köpings Musteri, Lasse Dahlén, Millert & Dahlén, Marih Jonsson, Skogsbackens Ost. Samtalsledare Anna Berglund, Eldrimner.

 

 

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

Förädlingsmässan delfinansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.