Svenska Dorperföreningen - utställning & auktion

Med fårens intågande ges nu ytterligare en inriktning. Vi vill inspirera lantbrukare till att satsa på lammproduktion.Mässan ligger helt rätt i tid. Om du vill köpa en bagge till din besättning för betäckning till hösten så hinner du väl med både karantän och betäckning. Du kan också knyta kontakter med branschfolk och få hjälp både som nybörjare och gammal i gamet.

Program

Dag 1 Veterinärbesiktning, utställning, raspresentationer, prisutdelning mm

Dag 2 Veterinärbesikting, auktion

Inbjudna domare:

Ash Phillips, internationell domare, är känd både utanför och inom Dorper världen och varit i Sverige flera gånger för att bedöma djur.

Brenton Hazlewood är också en mycket meriterad internationell domare för alla raser, speciellt Leicester och Border Leicester.

Båda domarna kommer att finnas på plats båda dagarna.

Kort information

 • Rasföreningar som vill ha ett bord kontaktar Brunnby Lantbrukardagar direkt. Kostnad 500kr(reducerat pris för föreningar)
 • Vill du som företag ha ett eget bord kontaktar du Brunnby Lantbrukardagar direkt för prisinfo. Obs! Arrangörerna vill noga poängtera att inga hantverksrelaterade produkter får säljas eller ställas ut då denna mässa inte har den inriktningen.
 • Djur på utställningen kommer att få egen box där det finns möjlighet att ha mindre skylt med ex gårdsnamn, någon bild etc
 • Fotbad och veterinärbesiktning är obligatoriskt för alla djur
 • Anmälningsavgift per djur 300kr- tänk på att auktionsförättare tar en viss procent på varje djur även om det inte blir sålt.
 • Anmälan av djur till både utställning och auktion skickas brevledes (per post) till Jasna Bohlin

Om du har frågor  angående utställning och auktion kontakta Erik Löfstrand tel nr 070-580 04 46 eller maila svenskdorperforening@gmail.com

För info om mässan samt anmälan som utställare kontakta Camilla Söderberg, 0730-39 14 24, brunnbylantbrukardagar@hushallningssallskapet.se

Regler för deltagande både utställning och auktion

 • Anmälan sker per post till Jasna Bohlin. Brevet skall innehålla anmälningsblankett där det ska framgå om man anmäler till utställning och/eller auktion, antal djur samt kontaktuppgifter djurägare, fullt härstamningsbevis (Elitlamm), MV-fri intyg, djurägarförsäkran och vilket minimipris man vill sätta när det gäller auktionsdjur
 • För utställning måste djuret vara född senast den 31:e mars detta år
 • För auktion måste djuret vara minst 6 månader (dorper/vit dorper gäller 6mån för tackor och 10 månader för baggar)
 • Alla djur måste vara bedömda. Mönstrade/riksbedömda djur, Dorper/Vit Dorper skall vara taggade
 • Avgift för anmälda djur betalas in till Svenska Dorperföreningen via Swish 123-5608237 eller via Bg. 157-1512 (OBS! glöm ej att skriva samma namn som står i anmälningen) senast den 5:e juni!
 • Anmälan skickas brevledes senast den 5:e juni! till Jasna Bohlin.